Prezentacje ośrodków na sejmik

Osoby pragnące przedstawić dorobek ośrodków mijającego roku proszone są o przygotowanie na sejmik wystąpień w formie 5 min. prezentacji lub filmu i przesłanie ich na adres: kgtj.pttk@gmail.com lub adres: Józef Mos ul. Głowackiego 4, 38-500 Sanok do dnia 05 marca 2018 r. O wystąpieniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań i wątpliwość prosimy o kontakt: Józef Mos, tel. 604 833 752, jozefmos@wp.pl

Artykuły do Informatora Sejmikowego

Komisja zwraca się z prośbą do ośrodków o przedłożenie krótkiej informacji ze swojej dotychczasowej działalności. Artykuł ten zostanie umieszczony w Informatorze Sejmikowym w związku z tym obowiązuje limit 1500 znaków oraz jednego zdjęcia lub logo. Informacje prosimy przesłać na adres kgtj.pttk@gmail.com do dnia 31.01.2018 r.

Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim przodownikom, instruktorom i sympatykom turystyki konnej oraz ich rodzinom w imieniu Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK pragnę złożyć serdeczne życzenia radości, pomyślności, spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze, a w nadchodzącym Nowym Roku 2018 wielu udanych rajdów, miłych dni, powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.

Przewodniczący Józek Mos

Zima

Nowy skład Komisji GTJ ZG PTTK

W dniu 09.12.2017 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego powołał Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w składzie:

  • Józef Mos – przewodniczący
  • Witold Rosa – v-ce przewodniczący
  • Jan Wilanowski – v-ce przewodniczący, Beskid Zachodni
  • Malwina Siwy – sekretarz, Beskid Wschodni
  • Leszek Lech – skarbnik, Jura Krakowsko – Częstochowska
  • Beata Markiewicz – członek, Sudety
  • Andrzej Wojciechowski – członek, Góry Świętokrzyskie
  • Jarosław Nowak – członek, Bieszczady
  • Aleksander Jarmuła – członek, TREC, Western
  • Marek Piotr Krzemień – honorowy przewodniczący

W dnia 13-14.12.2017 r. w Będkowicach odbyło się spotkanie Komisji w celu podsumowania bieżącego roku i nakreślenia planów na rok przyszły.

Spotkanie Komisji GTJ ZG PTTK13-14.12.2017

Spotkanie Komisji GTJ ZG PTTK13-14.12.2017

RAJD na SŁOWACJĘ

Kochani!

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w rajdzie na Orawice SK. Termin wyjazdu 23 czerwca do 25 czerwca

Program rajdu: Start, 2 noclegi w Orawicy, pierwszy 12 Euro drugi 10 Euro. Jedzenie i napoje w swoim zakresie. Ekipa wyruszająca Polsko – Słowacka.

Trasa:
1 dzień – wyjazd z Biełej ( miejscowość na Słowacji) do Orawicy – nocleg,
2 dzień Orawica – Witów – Orawica – nocleg.

Zainteresowanych i w razie razie pytań prosimy o kontakt, tel: 601 381 835.