Książeczki

Książeczki Jeździeckie

Można nabywać w SALONIE TURYSTYKI AKTYWNEJ który mieści się w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, przy ul. Jagiellońskiej 6. Sprzedaż wysyłkowa poczta@cotg.pttk.pl Kontakt telefoniczny tel.: 012 422 28 40, fax: 012 421 21 13 . 

NIP 526 00 10 044

Salon czynny od 10.00 do 17.00  SKLEP INTERNETOWY: sklepcotg.pttk.pl

Wzór wpisu do książeczki jeździeckiej GTJ PTTK

Lp.Data, przebieg trasyPotwierdzenie – pieczątka i podpis przodownika GTJ PTTK
1Wycieczka 15.05.2003- Kotań szlakiem konnym – 
Olchowiec (zagroda łemkowska z pocz. XX w.) – 
Huta Polańska – Żydowskie - Kotań

2Rajd 2-dniowy 17-18.05.2003 – Kotań - szlakiem konnym
–Ośrodek GTJ Ostoja Lipowiec (nocleg) powrót szlakiem konnym - Kotań

3Rajd 3-dniowy 20-22.06.2003 - Kotań – szlakiem konnym 
– Żydowskie – Ożenna (nocleg w gospodarstwie agroturyst.) - Wyszowatka – Długie –(biwak w terenie) - Radocyna 
– szlakiem konnym – Kotań

Każdy wpis powinien zawierać:

  1. Nazwę imprezy (wycieczka, rajd, itp.).
  2. Datę – czas trwania (liczbę dni, data rozpoczęcia i zakończenia).
  3. Miejsce rozpoczęcia, miejscowości, lub punkty pośrednie, miejsce zakończenia.
  4. 4. W przypadku wycieczki – cel (rezerwat, kościół zabytkowy, muzeum, itp.).
  5. W przypadku rajdu – miejsca noclegowe.


Przodownik Górskiej Turystyki Jeździeckiej wypisuje legitymację popularnej odznaki GTJ po zdaniu ostatniego egzaminu (str./poz.) i potwierdzeniu wycieczki. 
Przy wyższych stopniach (brązowy, srebrny) odsyła do Komisji GTJ ZG PTTK: 

Jan Wilanowski
Ul. Tyska 50
40-655 Katowice 

lub terenowego punktu weryfikacyjnego. Złotą nadajemy na SEJMIKU.