KOMISJA

J. Mos

Przewodniczący Komisji GTJ

Józef Mos

Vice Przewodniczący

Mariusz Nocoń

Sekretarz

Sylwia Piwowarska

Jura Krakowsko-Częstochowska

L. Lech

Członek

Leszek Lech

Jura Krakowsko-Częstochowska

B. Markiewicz

Członek

Beata Markiewicz

Sudety

J. Nowak

Członek

Jarosław Nowak

Bieszczady

A. Wojciechowski

Członek

Andrzej Wojciechowski

Góry Świętokrzyskie

A. Jarmula

Członek

Aleksander Jarmuła

Pogórze Karpackie

M. P. Krzemien

Honorowy Przewodniczący

Marek P. Krzemień