Nauka

 Imię i Nazwisko  Data  Uczelnia  Tytuł Pracy Kontakt z autorem  
M.P. Krzemień  rok 2010    20 lat GTJ w strukturach PTTK  M.P.Krzemien@poczta.fm Pobierz plik PDF
Natasza Chabinowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Wydział Nauk o Zwierzętach

Praca inżynierska na kierunku Zootechnika
Praca wykonana pod kierunkiem dr Jacka Łojka, Katedra Hodowli Koni

Formy turystyki konnej dla osób niepełnosprawnych i ich uwarunkowania organizacyjne. 
wzgorzekoni@gmail.com