Kursy Przodownika i Instruktora Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK

Terminy najbliższych kursów w roku 2024

Data Miejsce Organizator Stopień
09-18.08.2024 Rancho Rossa Montana
tel.501139384
 I st – styl klasyczny
       
       
       
       
       
       
       

Regulamin Kursów i Egzaminów

na uprawnienia

Przodownika i Instruktora Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK

Terminy kursów powinny być ustalone najpóźniej na Sejmiku. Kursy prowadzi Instruktor Wykładowca GTJ. Do niego należy zebranie kadry wykładowców i egzaminatorów.

Kursy prowadzone są w stylu klasycznym i w stylu western.

Ośrodek który organizuje kurs musi:

 1. Być afiliowany przy PTTK
 2. Dysponować końmi w ilości: połowy ilości uczestników plus 2 konie
 3. Posiadać plac o równym podłożu o wym. min 20 x 30 m
 4. Przygotować trasę ścieżki huculskiej
 5. Posiadać bazę noclegowa i wyżywieniową
 6. Posiadać salę wykładową

KURS Przodownika GTJ

Kandydat musi mieć ukończone 18 lat i posiadać minimum brązową Odznakę GTJ PTTK

Maksymalna ilość uczestników 12 osób

WYKAZ ZAJĘĆ – przedmiotów (1 godzina = 45 minut)

1. Praktyka Jeździecka – 53 godziny

 • jazda maneżowa – ujeżdżalnia 16 godz.
 • praktyka przy Instruktorze-Wykładowcy – 16 godz.
 • przygotowanie i pielęgnacja koni – 9 godz.
 • wycieczka szkoleniowa – 2 grupy x 4 godz. = 8 godz.
 • próbny egzamin praktyczny – 4 godz.

2. Wykłady:

 • Historia PTTK i turystyki konnej – 2 godz.
 • Jeździectwo – teoria – 4 godz.
 • Górska Turystyka Jeździecka – 2 godz.
 • Regulaminy i odznaki w turystyce jeździeckiej – 2 godz.
 • Szlaki turystyczne konne, terenoznawstwo – 3 godz.
 • Krajoznawstwo, w tym: ochrona przyrody, ochrona zabytków – 10 godz.
 • Higiena i strój jeździecki – 1 godz.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – 4 godz., w tym 2 godz. demonstracja
 • Weterynaria – 4 godz.
 • Zootechnika – 4 godz.
 • Metodyka prowadzenia zajęć jeździeckich – 2 godz.
 • Psychologia i pedagogika – 2 godz.
 • Kodeks drogowy i ubezpieczenia – 1 godz.
 • Styl West – 4 godz.
 • Agroturystyka – 1 godz.
 • Ubezpieczenia – 1 godz.

Łącznie kurs obejmuje 100 godzin na 1 uczestnika.

Egzamin na Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej

Egzaminy przeprowadza Komisja egzaminacyjna w składzie:

 • Trzech Instruktorów Wykładowców GTJ
 • Przewodnik lub Instruktor Krajoznawstwa PTTK
 • Specjalista Zootechniki lub Weterynarii
 • Ratownik GOPR/osoba uprawniona/

Przewodniczącym Komisji jest Instruktor Wykładowca prowadzący kurs

Egzamin praktyczny jeździecki

I-sza część odbywa się wg. schematu zatwierdzonego przez Komisję GTJ ZG PTTK, na placu do jazdy o równym podłożu o wymiarach min. 20 x 30 m.

Plac nie może być ogrodzony, a jedynie wyznaczony słupkami.

Program przejazdu:

1 – A   wjazd na wprost, stęp do  X,

   2 – X    zatrzymanie, nieruchomość 5 sek, ukłon

   3 – X   MCHEKAFBM stęp (w lewo) wokół całej ujeżdżalni (oswojenie)

   4 – MC H kłus anglezowany

   5 – H   wolta w lewo ( 6m)  ćwiczebnym

   6 – H EKAFBMC  anglezowanym wokół ujeżdżalni

   7 – C HEKAFBMC  zagalopowanie z lewej wokół ujeżdżalni (półsiad)

   8 – C H    kłus anglezowany

   9 – H CM  półwolty w lewo ćwiczebnym, dalej  anglezowanym

10 –  M   wolta w prawo ćwiczebnym

11 – M BFAKEHC   dalej anglezowanym wokół ujeżdżalni

12 – C MBFAKEHC   zagalopowanie z prawej i wokół ujeżdżalni (półsiad )

13 – C M  kłus anglezowany

14 – M  pół wolty w prawo

15 –  C X wjazd na środek 

16 –  X zatrzymanie z kłusa, nieruchomość 5 sek.

17 –  ukłon wyjazd stępem  przez A (luźna wodza)

II-ga część to „ścieżka huculska”

W skład „Ścieżki Huculskiej” wchodzą:

 1. przejazd przez głęboką wodę,
 2. przejazd wzdłuż strumienia po rwącej wodzie,
 3. zjazd do potoku po stromym zboczu,
 4. wyjazd z potoku na stromy brzeg.
 5. slalom między drzewami,
 6. przejazd pod nisko rosnącym konarem,
 7. skok przez zwalone drzewo,
 8. przejazd przez wiatrołom,
 9. przejazd przez młodnik,
 10. przejazd przez kładkę,
 11. przejazd przez równoważnię (przeszkoda nieobowiązkowa).

Egzamin teoretyczny jeździecki i krajoznawczy z zakresu przedstawionego na wykładach.

Informacje dodatkowe:

Uczestników egzaminu obowiązuje ubiór jeździecki.

Nie dopuszcza się używania ostróg

Ocena egzaminu praktycznego jest wynikiem oceny trzech egzaminatorów, a wynik jest pozytywny lub negatywny.

Ocena egzaminu teoretycznego jest pozytywna lub negatywna.

Eliminacja z egzaminu praktycznego następuje w przypadku:

 • Upadku z konia lub z koniem
 • Niewykonania określonej programem ewolucji – pomylenie trasy
 • Wyjazd poza  wyznaczony plac egzaminacyjny
 • Trzecia odmowa pokonania przeszkody na „ścieżce huculskiej”

Kurs jest zaliczony w przypadku zdania, co najmniej jednego egzaminu.

Istnieje możliwość poprawy nie zdanych egzaminów na dowolnym KURSIE

KURS na Instruktora GTJ

Kandydat musi być minimum dwa lata Przodownikiem GTJ PTTK  i posiadać: minimum srebrną odznakę GTJ PTTK, średnie wykształcenie (powinien dostarczyć przed kursem kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej).

Liczba uczestników kursu to min. 4, max. 8 osób.

KURS trwa 7 dni.

Dzień I               12 godzin

Przywitanie oraz prezentacja (przedstawienie) uczestników, zapoznanie z programem kursu, zapoznanie z zakresem uprawnień jakie otrzymają po egzaminie i odbyciu stażu – UŚWIADOMIENIE

 1. Zasady bezpieczeństwa w trakcie pracy z ludźmi i końmi – 1 godz.
 2. Przygotowanie i zasady odbywania biwaków oraz wielodniowych rajdów turystycznych, rodzaje rajdów (zamawianie noclegu, wyżywienia dla uczestników oraz koni, wybranie miejsca na popas i pojenie, podział trasy, ubiór, higiena – 2 godz.
 3. Krajoznawstwo – podstawowe informacje, omówienie szlaku, na który zdobywane są uprawnienia– wykład osoby z uprawnieniami krajoznawcy lub przewodnika turystycznego 4 godz.
 4. Podział na grupy rajdowe – (w zależności od ilości uczestników), podział obowiązków organizacyjnych, każda grupa prowadzi cały dzień rajdowy oraz  prowadzi zajęcia na ujeżdżalni – 1 godz.
 5. Jazda maneżowa – w tym wstęp do skoków – 2 godz.
 6. Zasady doboru i przygotowania koni oraz jeźdźców do rajdów turystycznych, wielodniowych – umiejętności i cechy konia, zajęcia praktyczne – dopasowywanie rzędów – na podstawie posiadanych koni i kursantów omówić zasady doboru koni do jeźdźców oraz w przypadku uszkodzeń elementów rzędu jak kompletować i dobierać nowy sprzęt do koni – (budowa konia, a dopasowanie rzędu, urazy a dobór rzędu) – 2 godz.

Dzień II – Pierwszy dzień rajdu szkoleniowego          12 godzin

 1. Omówienie przebiegu etapu rajdu przez grupę prowadzącą dany dzień – 1 godz.
 2. Wyjazd na rajd – 4 godz. (2+2)
 3. Popas – pierwsza pomoc dla ludzi – zainicjowanie wypadku (3-5 przypadków) i wezwanie pomocy oraz udzielenie pierwszej pomocy – 2 godz.
 4. Jazda maneżowa – prowadzona przez grupę prowadzącą cały dzień zajęć – 2 godz.
 5. Pierwsza pomoc dla koni – cd. warsztaty – wyposażenie apteczki „dla ludzi” i „dla koni”, niezbędne telefony – 2 godz.
 6. Podsumowanie dnia – 1 godz.

Dzień III – Drugi dzień rajdu szkoleniowego               12 godzin

 1. Omówienie przebiegu etapu rajdu przez grupę prowadzącą dany dzień – 1 godz.
 2. Wyjazd na rajd – 4 godz. (2+2)
 3. Popas – terenoznawstwo, topografia, praca z mapą – 2 godz.
 4. Jazda maneżowa – prowadzona przez grupę prowadzącą cały dzień zajęć – 2 godz.
 5. Blok administracyjny  – historia PTTK, historia GTJ, COTG,  regulaminy odznak, przodowników i instruktorów, metodyka szkolenia w zakresie zdobywania odznak i uprawnień GTJ, regulamin szlaków jeździeckich, książeczki jeździeckie, system zaopatrzenia, strona www, facebook – 2 godz.
 6. Podsumowanie dnia – 1 godz.

Dzień IV – Trzeci dzień rajdu szkoleniowego              13 godzin

 1. Omówienie przebiegu etapu rajdu przez grupę prowadzącą dany dzień – 1 godz.
 2. Prowadzenie luzaka i konia jucznego – 1 godz.
 3. Wyjazd na rajd – 4 godz. (2+2)
 4. Popas – weterynaria i zootechnika – 2 godz.
 5. Jazda maneżowa – prowadzona przez grupę prowadzącą cały dzień zajęć – 2 godz.
 6. Teoria jeździectwa – 2 godz.
 7. Podsumowanie dnia – 1 godz.

Dzień V             11 godzin

 1. Jazda maneżowa w tym skoki – 2 godz.
 2. Podkuwnictwo – teoria i praktyka – 4 godz.
 3. Omówienie egzaminu – 1 godz.
 4. Jazda maneżowa w tym skoki – 2 godz.
 5. Omówienie zagadnień załadunku i transportu koni – 1 godz.
 6. Przepisy ruchu drogowego związane z jazdą konną- 1 godz.

Dzień VI            9 godzin

 1. Jazda maneżowa w tym skoki  – 2 godz.
 2. Podstawy powożenia – 3 godz.
 3. Krajoznawstwo – ochrona przyrody (egzamin z krajoznawstwa) – 2 godz.
 4. Próbny przejazd egzaminacyjny: czworobok, oraz skoki – 2 godz.
 5. Powtórzenie materiału (całość)

Dzień VII

Egzamin na Instruktora Turystyki Jeździeckiej

Aby podejść do egzaminu konieczne będzie zaliczenie rajdu – prowadzenie odcinka, dopasowywanie rzędu, blok administracyjny (zamawianie książeczek i odznak , wypełnianie książeczek itp.), warsztatów z pierwszej pomocy, prowadzenie luzaka i konia jucznego.

Egzaminy przeprowadza Komisja egzaminacyjna w składzie:

 • Trzech Instruktorów Wykładowców GTJ
 • Przewodnik lub Instruktor Krajoznawstwa PTTK /opcjonalnie/

Przewodniczącym Komisji jest Instruktor Wykładowca prowadzący kurs

Egzamin praktyczny jeździecki

I-sza część odbywa się wg. schematu zatwierdzonego przez Komisję GTJ ZG PTTK, na placu do jazdy o równym podłożu o wymiarach min. 20 x 30 m.

Plac nie może być ogrodzony, a jedynie wyznaczony słupkami.

PROGRAM PRZEJAZDU

1 – A   wjazd na wprost, stęp do  X,
2 – X    zatrzymanie, nieruchomość 5 sek, ukłon
3 – X   MCHEKAFBM stęp (w lewo) wokół całej ujeżdżalni (oswojenie)
4 – MC H kłus anglezowany
5 – H   wolta w lewo (6m)  ćwiczebnym
6 – H EKAFBMC  anglezowanym wokół ujeżdżalni
7 – C HEKAFBMC  zagalopowanie z lewej wokół ujeżdżalni (półsiad)
8 – C H    kłus anglezowany
9 – H CM  półwolty w lewo ćwiczebnym, dalej  anglezowanym
10 –  M   wolta w prawo ćwiczebnym
11 – M BFAKEHC   dalej anglezowanym wokół ujeżdżalni
12 – C MBFAKEHC   zagalopowanie z prawej i wokół ujeżdżalni (półsiad)
13 – C M  kłus anglezowany
14 – M do K kłus ćwiczebny (zwykła zmiana kierunku)
15 – K  AFB w lewo, kłus anglezowany
16 – B E   zmiana kierunku przez ujeżdżalnie, ćwiczebnym
17 – E HC   w prawo, kłus anglezowany
18 – C X   wjazd na środek anglezowanym
19 – X   zatrzymanie z kłusa, nieruchomość 5 sek., Ukłon
20 – X A   wyjazd stępem

II-ga część – skoki

Program przejazdu

A X – Wjazd na wprost stępem
X – Zatrzymanie, ukłon, ruszyć stępem
X przed M – stępem
M C – kłusem
C  H E – (skok  przeszkoda 1) K A F B (skok przeszkoda 2) M C – galopem
C H  – kłusem
H – półwolta w lewo kłusem
H C – kłusem
C M B  (skok przeszkoda 3) F A K E (skok przeszkoda  4) – galopem
E H C M (skok przeszkoda 5)  X  (skok przeszkoda 6) K – galopem
K A X – kłusem
X – zatrzymanie z kłusa, ukłon

Egzamin teoretyczny jeździecki i krajoznawczy z zakresu omawianego na seminariach.

Informacje dodatkowe:

Uczestników egzaminu obowiązuje ubiór jeździecki.

Nie dopuszcza się używania ostróg

Ocena egzaminu praktycznego jest wynikiem oceny trzech egzaminatorów, a wynik jest pozytywny lub negatywny.

Ocena egzaminu teoretycznego jest pozytywna lub negatywna.

Eliminacja z egzaminu praktycznego następuje w przypadku:

 • Upadku z konia lub z koniem
 • Niewykonania określonej programem ewolucji – pomylenie trasy
 • Wyjazd poza  wyznaczony plac egzaminacyjny
 • Trzecia odmowa pokonania przeszkody

Kurs jest zaliczony w przypadku zdania, co najmniej jednego egzaminu.

Istnieje możliwość poprawy nie zdanych egzaminów na dowolnym KURSIE

————————————————————————————————————–

Staż Przodownicki i Instruktorski

Staż można odbywać w Ośrodkach Stażowych wyznaczonych przez Komisję GTJ ZG PTTK.

Staż Przodownicki obejmuje następujące zagadnienia;

 • jazdy maneżowe doskonalące umiejętności
 • jazdy treningowe w terenie
 • prowadzenie zajęć jeździeckich
 • zapoznanie z funkcjonowaniem ośrodka jeździeckiego
 • praktyczne zajęcia w stajni i przy obsłudze koni
 • żywienie, zabiegi weterynaryjne, pielęgnacja kopyt
 • odnowienie odcinka szlaku konnego PTTK
 • Wszystkie szczegółowe wymagania są zamieszczone w Dzienniku Stażu Przodownickiego

Staż Instruktorski obejmuje następujące zagadnienia;

 • rajdy w charakterze instruktora stażysty pod opieką; Instruktora Tj, Przodownika GTJ II st. lub Instruktora Wykładowcy
 • przebycie szlaku konnego na teren którego zdobywa uprawnienia
 • odnowienie odcinka szlaku konnego PTTK
 • Wszystkie szczegółowe wymagania są zamieszczone w Dzienniku Stażu Instruktorskiego

———————————————————————————————————

Nadawanie uprawnień i weryfikacja:

Uprawnienia przodownickie i instruktorskie nadaje Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK na podstawie ukończonego kursu, zdanych egzaminów i odbytego stażu.

Uprawnienia przodownickie ważne są dwa lata. Po upływie dwu lat następuje weryfikacja.

Uprawnienia instruktorskie są bezterminowe.

Ewentualne egzaminy weryfikacyjne i poprawkowe odbywają się przy okazji kursów przodownickich i instruktorskich.

Ewidencję Przodowników i Instruktorów GTJ PTTK prowadzi Komisja GTJ ZG PTTK.

——————————————————————————————————————

Ośrodki Stażowe GTJ PTTK

Ośrodek otrzymuje uprawnienia do prowadzenia stażów wstępnie na 2 lata. Jeżeli w ośrodku prowadzona jest nadal aktywna działalność szkoleniowo-turystyczna, ośrodek podlega weryfikacji i uprawnienia nadaje się na okres dłuższy.

Uprawnienia ośrodka stażowego nadaje lub pozbawia ich Komisja GTJ ZG PTTK.

Ośrodek Stażowy prowadzi ewidencję osób odbywających staż, oraz współpracuje z Gospodarzem Szlaku na swoim terenie.

Ośrodki Stażowe Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK / Stan aktualny na lipiec 2015 rok /

Lp

Nazwa   Szlaku Górskiego

Nazwa   Ośrodka/ Osoba odpowiedzialna

Adres   Ośrodka

1

Ośrodki   Stażowe przy Transjurajskim Szlaku Konnym”

TKKF „Pegaz” Częstochowa Andrzej   Szymocha 696069718; Monika Łapaj 507648937

42-200 Częstochowa

Ul. Mstowska 46

pegaz-klub@o2.pl

www.pegaz.czest.pl

2

Biały Borek” Biskupice Krzysztof   Bociąga 603930703; Andrzej Wojtasik 533069716

42-256 Biskupice

Ul. Zrębska 121

bialystajnia@op.pl

aderesz@tlen.pl

www: stajnia.civ.pl

3

„Biały Kamień”, Karlin Marcin   Ochmański  504379370

42-400 Zawiercie

Biały Kamień 36

4

„Kontur”, Małobądz
Kazimierz Kocjan 602289472; Kazimierz   Kocjan jun. 609935734

32-329 Bolesław

Małobądz ul.Laskowska17

kazimierz.kocjan@wp.pl

5

„Western Park”, Trzebinia Gaj; Jarosław   Wojtkowski 785990666

32-541   Trzebinia-Gaj 

ul.   Płocka 6,

westernpark@interia.pl

www.westernpark.com.pl

6

„JOKAR”, Mysłowice
Jolanta Ziaja-Kardyka 604453830; Karol   Molęda 504795597

41-408   Mysłowice

Al.   Spacerowa 23

jolantaziaja@wp.pl

karol.moleda@wp.pl

www.jokar.pl

7

„SKH Nielepice„ Marian   i Barbara Mikołajewicz
Andrzej 502492440

32-064   Rudawa

Nielepice   196

Tel. 12 2838726

andrzejmikolajewicz@gmail.com

1

Ośrodki   Stażowe przy Beskidzikm Szlaku Konnym

Stajnia na Górce”, Marklowice
Katarzyna Nagrodzka 535781807

44-321 Marklowice

Ul.Porzeczkowa    18

biuro@stajnia.eu

www stajnia.eu

2

Beskidzki Klub Turyst. Konnej „PIEKIEŁKO”,   Żabnica; Benia i Zdzisław Kupczak

34-350  Żabnica

Ks.Karola Śmiecha 269

Tel.33 8604309

biuro@stajnia-piekielko.pl

stajnia-piekielko.pl

3

Ośrodek Turystyki Jeździeckiej „Bukowina Tatrzańska” Bogdan Pietrzyk 604372277

34 530 – Bukowina Tatrzańska

Ul.Słoneczna 17

Tel. 18 20 772 90

bopietrzyk@poczta.onet.pl

info@kwaterybukowina.pl

4

RUMAK”  Kotań Dariusz Mielczarek

38-232  Krempna

Kotań  22/1

Tel. 13 4414049

5

Osława”, Wysowa
Jan Lisowicz 662131895

38-316 Wysowa Zdrój 11

Tel. 18 3532008

oslawa@oslawa.com.pl

www osława.com.pl

1

Ośrodki   Stażowe przy Bieszczadzkim Szlaku Konnym

„Połoniny” Żubracze
Tomasz Kwiatkowski 502507802

38-607 Cisna

Żubracze 15

kwiatkonie@orange.pl

kwiatkonie.com

2

U Szeryfa”, Dwernik
Jarosław Nowak 668 355949; 604172238

38 -713  Lutowiska 

Dwernik 40

Tel. 13 4610830

uszeryfa@interia.eu

www.dwernik.republika.pl

3

„U Prezesa”– Chmiel Ryszard   Krzeszewski 500400914

38 -713  Lutowiska

Chmiel 28

Tel. 13 4610 834

asia@koniewbieszczadach.pl

konie.bieszczady.info.pl

4

KTK” STANICALesko
Adam Rymarowicz 607333136
Jagoda

38 600  Lesko

Ul. Jana Pawła II     42

Tel, 13 4696328

konie.biesz@interia.pl

669956053

1

Ośrodki   Stażowe przy Sudeckim Szlaku Konnym

“WESTERN CITY” 
Ścięgny k/Karpacza
Jerzy Pokój  604516871

58 540 Ścięgny k/ Karpacza

Nad Łomnicą 1 a

 Tel. 75 7619560

karpacz@westwrn.com.pl

Western.com.pl

2

„RANCHO PANDEROZA”  Duszniki Zdrój  Leszek  Janicki 607672007

57 340 Duszniki Zdrój

Podgórze 24

Tel. 74 8669129

panderoza@interia.pl

pderoza@iteria.pl

3

„Overo”, Nowa Ruda
Stefan Kobak  507251553; Kornel Kobak 509469496

57-400  Nowa Ruda

Nowa Osada 5

Tel. 74 8725746

stefan@overo.pl

korneusz@wp.pl

4

„Koniewo”, Dębrznik
Ewa Siergiej 667362968

58-400 Kamienna Góra

Dębrznik 74

debrznik@gmail.com

5

„Sudety Trail”
Modrzewie  Damian Smyka 669773195

59-610   Wleń

Modrzewie 24

info@radomice.pl

sudety-trail.eu

11

Ośrodki Stażowe przy Świętokrzyskim   Szlaku Konnym

Stanisław Paszkiel 880 530 731

Gostków 18

26-120 Bliżyn

paszkiel@onet.eu

1

Ośrodki   Stażowe na Pogórzu

WRTC „FURIOSO” Stare Żukowice   k/Tarnowa Alex Jarmuła  603 678 999

33- 151 Nowa Jastrząbka

Stare Żukowice 1

Tel. 14 6786815

furioso@gi.pl

aleksjarmula@furioso.pl

www.furioso.pl

2

„SAROYAN” Tuchów  Grażyna   Kańka  604 277 397

33-170  Tuchów

 Ul. Mickiewicza 50/1

saroyan@jazdakonna.pl