Licencje koni

ZASADY PRZYZNAWANIA LICENCJI TURYSTYCZNEGO KONIA GÓRSKIEGO

Przyznawanie licencji górskiego konia turystycznego ma na celu wyselekcjonowanie koni karnych i przed wszystkim bezpiecznych do uprawiania górskiej turystyki konnej.

Wymogi jakie powinien spełniać koń kandydat do otrzymania licencji turystycznego konia górskiego.

 

 1. Dobry stan zdrowia, bez widocznych i ukrytych wad
 2. Normalny stan psychiczny i dobry charakter
 3. Prawidłowa budowa, doskonały stan kopyt, dobry wzrok, prawidłowe uzębienie i zgryz
 4. Prawidłowe chody i ruchy
 5. Ukończone pełne 5 lat
 6. Wzrost – zalecany poniżej 165 cm
 7. Posiadanie rodowodu – paszportu PZHK lub PZJ.

Szczególnie ważne w użytkowaniu górskich koni turystycznych jest ich stan psychiczny i nerwowy. Koń zdrowy lecz zbyt nerwowy, płochliwy nie nadaje się do turystyki. Ważną cechą konia jest jego temperament.Jest on cechą dziedziczną. Do użytku turystycznego zdecydowanie lepiej nadają się konie o temperamencie umiarkowanym. Eliminowane winny być konie bojaźliwe lub złośliwe, kopiące, gryzące, nie normalnie zachowujące się w stajni i na wybiegu.

Sprawdzian konia pod kątem psychicznym i nerwowym powinien rozpocząć się od momentu wejścia do boksu lub na wybieg.

Sprawdzamy czy:

 • koń się nie odwraca do nas tyłem, nie kuli uszu, czy na wybiegu nie ucieka od człowieka.
 • zachowanie konia przy zakładaniu kantara i prowadzeniu. W trakcie prowadzenia koń nie powinien wyprzedzać prowadzącego ani też opierać się
 • prowadząc konia na lince sprawdzamy czy koń posłusznie wykonuje zwroty a w szczególności czy ustępuje na żądanie przodem (przesuwając łopatkę) i tyłem (krzyżując tylną wewnętrzną nogę przed zewnętrzną tylną)
 • koń prowadzony na lince prawidłowo reaguje na komendę poruszania się na kole w prawo i w lewo (lonżowanie) – koń reaguje na komendę do zatrzymania (whoa, stój czy prr)
 • Kolejny test to sprawdzenie zachowania się konia podczas zabiegów pielęgnacyjnych, kiełznania i siodłania.

Sprawdzamy czy:

 • koń podczas czyszczenia nie zachowuje się nerwowo i nie broni się przed dotykaniem go w punktach wrażliwych (uszy, słabizna, rzep ogonowy, chrapy, wargi)
 • bez oporu pozwala podnosić przednie i tylnie kopyta do czyszczenia.
 • koń przyjmuje bez oporów kiełzno, czy nie zadziera głowy do góry.
 • koń spokojni przyjmuje potnik lub derkę i siodło.
 • czy w trakcie podciągania popręgu nie wykazuje zdenerwowania, nie kuli uszu, czy nie próbuje ugryźć lub kopnąć siodłającego
 • w trakcie wsiadania koń stoi spokojnie w miejscu. Jeździec powinien wsiąść na niego bez pomocy innych osób, kiedy jeździec znajdzie się w siodle koń powinien pozostać w bezruchu aż do wyraźnej komendy zmiany pozycji. Podobnie powinien zachować spokój w czasie zsiadania.

Podstawowy test jeździecki. Sprawdzamy czy:

 • koń odpowiada na komendę do ruszenia naprzód i do zatrzymania, po komendzie do zatrzymania ze stępa czy kłusa koń powinien pozostać w miejscu.
 • koń reaguje prawidłowo na komendę skrętu w prawo i w lewo
 • na komendę jeźdźca wykona płynnie cofanie na odcinku co najmniej 4 m po linii prostej
 • jest w stanie prawidłowo poruszać się w stępie, kłusie i galopie i czy przejścia do poszczególnych chodów odbywają się płynnie
 • nie sprawia problemów w trakcie załadunku do środków transportu
 • zachowuje się spokojnie w bliskiej odległości od pojazdów mechanicznych i maszyn rolniczych.

Test terenowy Powinien zawierać:

 • przejazd przez wodę (min. 4 m – głębokość 0,5m)
 • podjazd pod górę (kąt nachylenia 30°)
 • zjazd z góry (kąt nachylenia min. 30°)
 • przejazd przez rów (min., szerokość 1,5 m)
 • przejazd przez mostek (długość min 3 m)
 • wskok na skarpę (wysokość 0,5 m)
 • zeskok z wysokości 0,5 m
 • przeskok przez kłodę (0,5 m) galop po linii prostej
 • bramka (należy otworzyć i zamknąć bramkę)
 • przejazd pod drągiem (drąg 20 cm powyżej kłębu konia – dla amazonek 30 cm, szerokość 1,8m)
 • przejazd przez wiatrołom

Do uzyskania Licencji należy dołączyć opinię lekarza weterynarii zawierającą stwierdzenie o ogólnie dobrym stanie zdrowia konia.

Regulamin uzyskiwania przez Ośrodki Górskiej Turystyki Jeździeckiej zatwierdzony przez ZG PTTK wymaga posiadania w Ośrodku afiliowanym minimum 3 koni posiadających Licencję Turystycznego Konia Górskiego.

W sprawie uzgodnienia terminu sprawdzianu dla koni dla uzyskania LICENCJI można się kontaktować z Instruktorami przeprowadzającymi egzamin:

Licencja konia jest ważna – bezterminowo. W przypadku sprzedaży konia – licencja traci ważność po roku. Gdy koń odejdzie „na wiecznie zielone pastwiska” albo zostanie sprzedany bardzo prosimy o informację (Komisja GTJ ZG PTTK)

Formularz egzaminacyjny dla koni starających się o uzyskanie Licencji do pobrania w formacie *.pdf