KONTAKT

E-mail Komisji GTJ ZG PTTK:
kgtj.pttk@gmail.com


Adres do korespondencji:
Jan Wilanowski 40-655 Katowice, ul. Tyska 50
telefon: (032) 202 86 08 lub 600 586 235


Przewodniczący Komisji GTJ ZG PTTK
Józef Mos » e-mail: jozefmos@wp.pl
adres: 38-500 SANOK, ul. Głowackiego 4/1
telefon: (018) 446 93 02 lub 604 833 752


Wiceprzewodniczący Komisji GTJ ZG PTTK
Witold Rosa » e-mail: witold.rosa@wp.pl
adres: 41-260 SŁAWKÓW, Chwaliboskie 10
telefon: (032) 291 75 86 lub 607 452 075


Wiceprzewodniczący Komisji GTJ ZG PTTK
Jan Wilanowski » e-mail: janwilanowski@wp.pl
adres: 40-655 KATOWICE, ul. Tyska 50
telefon: (032) 202 86 08 lub 600 586 235


Sekretarz Komisji GTJ ZG PTTK
Malwina Siwy » e-mail: malwinasiwy@gmail.com
telefon: 508 725 028


Skarbnik Komisji GTJ ZG PTTK
Leszek Lech » e-mail: l.lech15@gmail.com
telefon: 502 256 990


Członek Komisji GTJ ZG PTTK
Beata Markiewicz » e-mail: gemanata@onet.eu
adres: 57-250 ZŁOTY STOK, Chwalisław, Rancho Rossamontana
telefon: 501 139 384


Członek Komisji GTJ ZG PTTK
Jarosław Nowak » e-mail: uszeryfa@interia.eu
adres: 38-713 LUTOWISKA, Dwernik 40
telefon: (013) 461 08 30 lub 668 355 949


Członek Komisji GTJ ZG PTTK
Andrzej Wojciechowski » e-mail: maag@maagkielce.pl
adres: 25-220 KIELCE, ul. Bpa Kaczmarka 12/37
telefon: (041) 348 91 83 lub 601 471 323


Członek Komisji GTJ ZG PTTK
Aleksander Jarmuła » e-mail: furiosowestern@poczta.onet.pl
adres: 33-151 NOWA JASTRZĄBKA, Stare Żukowice 1
telefon: (014) 678 68 15 lub 603 678 999


Honorowy Przewodniczący Komisji GTJ ZG PTTK
Marek P. Krzemień » e-mail: M.P.Krzemien@poczta.fm
adres: 30-046 KRAKÓW, ul. Konarskiego 43/4
telefon: 605 681 575


Biuro ZG PTTK
Grażyna Orłowska-Rybicka » e-mail: gor@pttk.pl
adres: 00-075 WARSZAWA, ul. Senatorska 11
telefon: (022) 826 22 51 w. 224
fax. (022) 826 25 05


Opiekun z ramienia Zarządu Głównego PTTK
Jakub Nowak » e-mail: jakub.nowak@pttk.pl


Główna Komisja Rewizyjna PTTK
Paweł Miśkowiec » e-mail: pmisk@poczta.onet.pl
korespondencja poprzez kol. E. Moszczyńską – sekretarza GKR PTTK:
e-mail: emoszczynska@pttk.pl
adres: GKR PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
telefon: (022) 826 22 51 w. 108