Nowy Zarząd Główny PTTK

Informujemy, że na Walnym Zjeździe delegatów PTTK został wybrany Zarząd Główny PTTK w składzie:

 • Jacek Potocki – prezes
 • Roman Bargieł – wiceprezes
 • Marian Jurak – wiceprezes
 • Paweł Mordal – sekretarz generalny
 • Jerzy Kapłon – skarbnik
 • Lucjusz Bilik – członek
 • Jacek Czober – członek
 • Jarosław Dąbrowski – członek
 • Marzena Misaczek – członek
 • Jakub Nowak – członek
 • Waldemar Osypiuk – członek
 • Anna Sierpińska – członek
 • Stanisław Sikora – członek
 • Wiesław Stachura – członek
 • Aleksandra Staszak – członek
 • Jacek Trzoch – członek
 • Agnieszka Wałach – członek
 • Andrzej Wasilewski – członek
 • Paweł Zań – członek
 • Mieczysław Żochowski – członek

Przegląd filmów GTJ

Zapraszamy wszystkich chętnych do nadsyłania filmów lub prezentacji promujących górską turystykę jeździecką do dnia 05 marca 2018 r. na adres: gemanata@onet.eu lub na adres: Beata Markiewicz, Chwalisław, 57-250 Złoty Stok. Pokaz nadesłanych prac odbędzie się w piątek (23.03.2017r.) na sejmiku. Długość filmu/prezentacji nie może przekraczać 10 min.

W razie pytań i wątpliwość prosimy o kontakt: Beata Markiewicz, tel. 501 139 384, gemanata@onet.eu

Prezentacje ośrodków na sejmik

Osoby pragnące przedstawić dorobek ośrodków mijającego roku proszone są o przygotowanie na sejmik wystąpień w formie 5 min. prezentacji lub filmu i przesłanie ich na adres: kgtj.pttk@gmail.com lub adres: Józef Mos ul. Głowackiego 4, 38-500 Sanok do dnia 05 marca 2018 r. O wystąpieniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań i wątpliwość prosimy o kontakt: Józef Mos, tel. 604 833 752, jozefmos@wp.pl

Artykuły do Informatora Sejmikowego

Komisja zwraca się z prośbą do ośrodków o przedłożenie krótkiej informacji ze swojej dotychczasowej działalności. Artykuł ten zostanie umieszczony w Informatorze Sejmikowym w związku z tym obowiązuje limit 1500 znaków oraz jednego zdjęcia lub logo. Informacje prosimy przesłać na adres kgtj.pttk@gmail.com do dnia 31.01.2018 r.

Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim przodownikom, instruktorom i sympatykom turystyki konnej oraz ich rodzinom w imieniu Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK pragnę złożyć serdeczne życzenia radości, pomyślności, spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze, a w nadchodzącym Nowym Roku 2018 wielu udanych rajdów, miłych dni, powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.

Przewodniczący Józek Mos

Zima

Nowy skład Komisji GTJ ZG PTTK

W dniu 09.12.2017 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego powołał Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w składzie:

 • Józef Mos – przewodniczący
 • Witold Rosa – v-ce przewodniczący
 • Jan Wilanowski – v-ce przewodniczący, Beskid Zachodni
 • Malwina Siwy – sekretarz, Beskid Wschodni
 • Leszek Lech – skarbnik, Jura Krakowsko – Częstochowska
 • Beata Markiewicz – członek, Sudety
 • Andrzej Wojciechowski – członek, Góry Świętokrzyskie
 • Jarosław Nowak – członek, Bieszczady
 • Aleksander Jarmuła – członek, TREC, Western
 • Marek Piotr Krzemień – honorowy przewodniczący

W dnia 13-14.12.2017 r. w Będkowicach odbyło się spotkanie Komisji w celu podsumowania bieżącego roku i nakreślenia planów na rok przyszły.

Spotkanie Komisji GTJ ZG PTTK13-14.12.2017

Spotkanie Komisji GTJ ZG PTTK13-14.12.2017