Pożar w Ośrodku GTJ „U Prezesa”

W dniu dzisiejszym tj. 22 kwietnia, dom naszego Kolegi Ryszarda Krzeszewskiego „Prezesa” uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. Chętnych, którzy chcieli by pomóc „Prezesowi” prosimy o wpłaty na konto bankowe:
37 1090 2705 0000 0001 1357 4836
Gospodarstwo agroturystyczne
Joanna i Ryszard Krzeszewscy
Chmiel 28
38-713 Lutowiska

https://www.korsosanockie.pl/wiadomosci/6005,bieszczady-plonie-osrodek-gorskiej-turystyki-jezdzieckiej-u-prezesa-w-chmielu-foto

Pogrzeb Pana Inżyniera Jana Tobiasza

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Inżyniera Jana Tobiasza, Najstarszego i Najwytrwalszego Przyjaciela koni w regionie świętokrzyskim …

Panie Inżynierze, dziękujemy za niezliczone anegdoty przy kawie, dobre rady, doświadczenie, cierpliwość, opowieści wigilijne …

Teraz pozostanie nam tylko duma z tej przyjaźni …

Łączymy się w bólu z rodziną i przyjaciółmi. 

Informujemy, że Msza Św. Żałobna za Pana Inżyniera Jana Tobiasza odbędzie się 13.04.2019 (sobota) o godzinie 13 w Bazylice Katedralnej Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, następnie uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie …

Życzenia na Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim przodowniczkom, instruktorkom oraz paniom sympatyzującym z turystyką konną w imieniu Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK pragnę złożyć serdeczne życzenia radości, pomyślności, spełnienia marzeń, wielu chwil spędzonych w siodle, udanych rajdów oraz niezapomnianych chwil w stępie, kłusie i galopie na konnych szlakach.

Przewodniczący Józek Mos

Kurs Przodownika GTJ

Zapraszamy wszystkich chętnych na kurs Przodownika GTJ w Ośrodku GTJ „U Szeryfa” w Dwerniku.

Termin kursu 11-19.05.2019 r.

Przypominamy Kandydat musi posiadać: min. brązową odznakę GTJ PTTK.

Więcej informacji udziela Jarosław Nowak:
e-mail: uszeryfa@interia.eu
adres: 38-713 LUTOWISKA, Dwernik 40
telefon: (013) 461 08 30 lub 668 355 949

Przegląd Filmu ze Szlaku Konnego

Zapraszamy na drugą edycję Przeglądu Filmu ze Szlaku Konnego, która się odbędzie pierwszego dnia tegorocznego Sejmiku GTJ.

Każdy może się wykazać profesjonalną lub amatorską zdolnością do tworzenia kadrów z własnych bądź przejechanych rajdów, wycieczek . Nim ruszymy konkretnie z kopyta chcemy byście spróbowali swoich talentów na tegorocznym sejmiku w piątkowy wieczór zaraz po kolacji. Przegląd będzie mieć formę konkursową. Jury wyłoni trzy najlepsze pokazy.

By móc wziąć udział w przeglądzie film nie mogą przekraczać 10 minut. Każda propozycja musi być nadesłana na adres gemanata@onet.eu najpóźniej do 5 kwietnia bieżącego roku. Tematyka koniecznie z turystyki jeździeckiej.

Aby przesłać do nas plik z filmem (z uwagi na wielkość) zrób to za pośrednictwem chmury (dysk w chmurze, np. Google Dysk, Dropbox, Microsoft OneDrive). Prześlij nam tylko link do filmu.

W przypadku problemu z przesłaniem skontaktuj się z nami (gemanata@onet.eu). My we wszystkim pomożemy w razie problemu.

Przekazujcie i udostępniajcie to może być początek nowej historii w turystyce jeździeckiej.

REGULAMIN KONKURSU !
REGULAMIN KONKURSU Przeglądu Filmu ze szlaku konnego
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Organizatorem Konkursu Filmowego (dalej jako „Konkurs”) odbywającego się w ramach Przeglądu Filmu ze Szlaku Konnego (dalej jako „Przegląd”) jest Górska Turystyka Jeździecka, dalej jako „Organizator”.
1.2.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3.Konkurs organizowany jest dniu 12.04.2019 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 05.04.2019 r.
1.4.Celem Konkursu jest promocja tematyki górskiej turystyki jeździeckiej w kinematografii.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Udział w Konkursie wziąć mogą twórcy filmów, w których pojawia się motyw koni i gór i które posiadają jakikolwiek walor artystyczny. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone filmy dowolnego gatunku, wykonane dowolną techniką.
2.1 a. W konkursie mogą brać udział tylko filmy z terytorium Polskich Gór. Filmy zagraniczne będą puszczane poza konkursem.
2.2. Konkurs przewidziany jest zarówno dla twórców polskich, jak i zagranicznych, posiadających zarówno profesjonalne przygotowanie i wykształcenie w dziedzinie reżyserii, jak i dla amatorów.
2.3. Film może zostać zgłoszony do Konkursu tylko jeden raz. Filmy, które były zgłoszone do poprzednich edycji Konkursu nie mogą wziąć udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia takich filmów do Konkursu, Organizator wykluczy je z Konkursu.
III. ZASADY KONKURSU
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, twórcy, o których mowa w punkcie 2.1. i 2.2., powinni do dnia 05.04.2019 zgłosić się do udziału w Konkursie.
3.2. Z momentem przekazania Organizatorowi prawidłowo przesłanego linka do pobrania filmu, twórca staje się uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”).
3.3. Organizator dokona wstępnej oceny zgłoszonych filmów. Filmy, które tej wstępnej kwalifikacji nie przejdą, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie. Do konkursu zostanie wybranych 10 najlepszych filmów przez specjalnie powołaną komisję przed konkursową.
3.4. Oceny filmów dokona powołane przez Organizatora Jury Konkursowe.
3.5. Dopuszczone do Konkursu filmy zostaną wyświetlone w ramach Przeglądu Filmu ze Szlaku Konnego odbywającego się podczas tegorocznego Sejmiku Górskiej Turystyki Jeździeckiej w Zembrzycach w dniu 12.04.2019 r,
3.6. Jury Konkursowe obejrzy filmy zgłoszone do Konkursu i w terminie do dnia 12.04.2019 wybierze zwycięzców. Jury Konkursowe będzie brało pod uwagę tematykę filmu, środki wyrazu artystycznego, motyw gór ujęty w filmie.
3.7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Przeglądu Filmu ze Szlaku Konnego nie później niż dnia 12.04.2019.
3.8. Wybrane nagrodzone filmy zostaną ponownie wyświetlone po Ceremonii Zakończenia Przeglądu Filmu ze Szlaku Konnego oraz mogą zostać pokazane na kolejnych edycjach Festiwalu w następnych latach.

XXIII Sejmik Przodowników i Instruktorów GTJ

Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK  serdecznie zaprasza na tegoroczny SEJMIK, który odbędzie się 12-14.04.2019 w ZEMBRZYCACHOśrodek Wypoczynkowo-Rekolekcyjny Totus Tuus im. Ks. Kard. Karola Wojtyły, 34-210 Zembrzyce 503

Zapisy uczestników w Ośrodku: telefonicznie lub mailowo.
tel: +48 33 874 41 86, tel: +48 734 165 929, e-mail: recepcja@totus-tuus.com.pl
Płatność na konto ośrodka nr konta –  PKO 60 1020 1433 0000 1302 0117 4069.
W tytule przelewu uczestnicy powinni wpisać: GTJ, imię i nazwisko oraz numer telefonu.

W imieniu jednego naszych przodowników prosimy o przywiezienie zużytych podków. Planuje on zrobić rzeźbę konia przy swoim ośrodku. 

Szczegóły załączono w zaproszeniu: