Świętokrzyski Szlak Konny PTTK

 Świętokrzyski Szlak Konny PTTK, trasa

Świętokrzyski szlak GTJ prowadzi po malowniczych i przyjaznych koniom Górach Świętokrzyskich, gdzie przez wieki przyroda splatała się z historią.

Te piękne góry dzięki dużemu zalesieniu i centralnemu położeniu dawały też przez pokolenia schronienie różnego rodzaju uchodźcom, powstańcom czy partyzantom. Tak więc wędrując szlakiem zobaczymy nie tylko zamki, pałace, dworki, kościoły, stare, drewniane, kryte strzechą chałupy, młyny czy wiatraki, ale także spotkamy tutaj liczne pomniki, upamiętniające dawne miejsca bitew czy partyzanckich obozowisk.

Zgodnie z regulaminem odznaki Świętokrzyskiego Szlaku Konnego PTTK szlak został rozpisany na 13 etapów, ale można go przejechać w ciągu 9 dni jako że możliwości popasów i noclegów zapewniają nam liczne na tej ziemi gospodarstwa agroturystyczne przystosowane do przyjęcia gości na koniach.

AKTUALNIE SZLAK JEST W PRZEBUDOWIE I NIEKTÓRE ODCINKI SĄ SŁABO OZNAKOWANE

I etap Kaczyn – Drugnia 4 godz.

Ze względu na to, że szlak ma charakter okrężny, zacznijmy nasz rajd, na przykład, od Kaczyna, gdzie znajduje się OGTJ afiliowany przy PTTK czyli gospodarstwo agroturystyczne państwa A i P Wysockich.

Wyruszamy więc z Kaczyna i jedziemy przez malownicze lasy i pola. Przejeżdżamy obok rezerwatu Białe Ługi i przez Górę Kamień. Szlak wiedzie teraz przez malownicze wsie Szklana Huta, Leonów i Holendry, dalej drogą przez łąki i pola docieramy do wsi Drugnia, gdzie możemy przenocować (wcześniejszy kontakt z gospodarzami – państwem Wysockimi z Kaczyna)

II etap Drugnia – Widełki 8.5 godz.

Z Drugni jedziemy przez leżące na bagnach wioski: Papiernia oraz Smyków i dalej leśnymi duktami dojeżdżamy do Cisowa, gdzie można zwiedzić kościół z diabłem na ołtarzu! Z Cisowa wjeżdżamy do Zakościela, z którego polną drogą wjeżdżamy na szczyt „widokowej” Góry Włochy. Dalej jedziemy grzbietami gór Stołowej, Krzemionki i Wrzosowej, zjeżdżamy do miejscowości Niwy. Dalej przez Wojtostwo i Danków, jedziemy do miejscowości Sieraków, a następnie przez Makoszyn, brukowaną drogą wjeżdżamy do Widełek, gdzie możemy zanocować w XIX-wiecznych zabytkowych zabudowaniach gospodarczych.

III etap Widełki – Trzcianka 8 godz.

Z Widełek przez Górę Zamczysko i dalej grzbietem Góry Kiełków docieramy do wsi Sędek (piękny widok na Święty Krzyż i Puszczę Jodłową). Dalej zjeżdżamy na północ i wędrujemy kolejno przez wioski: Stara Wieś, Górna Droga, Zagościeniec, Łagów, Złota Woda i Małacentów. Tutaj wjeżdżamy do lasu i ok. 5km jedziemy żwirową drogą tzw. Wałem Małacentowskim. Dalej wyjeżdżamy na Kobylą Górę i zjeżdżamy do Trzcianki, gdzie w gospodarstwie agroturystycznym możemy zatrzymać się na nocleg.

IV etap Trzcianka – Kapkazy 9 godz.

Z Trzcianki obrzeżami Parku Narodowego dojeżdżamy do Huty Szklanej skąd możemy wjechać na Łysą Górę (595 m.n.p.m.) i zwiedzić zespół klasztorny Benedyktynów: Święty Krzyż – trzeba jednak powrócić ta samą droga do Huty.
Szlak biegnie teraz na zachód i przez Kakonin dojeżdżamy do Świętej Katarzyny, gdzie przy schronisku PTTK „Jodełka” możemy zrobić popas. Dalej jedziemy przez Psary i docieramy do wsi Wiącka-Kapkazy, gdzie w gospodarstwie agroturystycznym „u Holendrów” zatrzymujemy się na nocleg.

V etap Wiącka-Kapkazy – Suchedniów 4 godz

Z Kapkaz jedziemy przez „Wykus” (obozowisko partyzantów z II wojny światowej). Etap ten prowadzący polnymi i leśnymi drogami. Urozmaicony jest licznymi pomnikami przyrody. Znajdują się tutaj także liczne pomniki walki wyzwoleńczej.

Na nocleg dojeżdżamy do położonego w Suchedniowie OGTJ afiliowanego przy PTTK – „U Pana Boga za Torami”.

VI etap Suchedniów – Brzeście 2 godz.

Niedaleko za Suchedniowem przekraczamy ruchliwą drogę E7!!! I jedziemy dalej mijając wyrobiska kopalni Baranów. Następnie leśnymi drogami dojeżdżamy do Rejowa, dalej przejeżdżamy przez wieś Wołów i docieramy do gospodarstwa agroturystycznego PP. Królów w Brześciu.

VII etap Brzeście – Odrowążek 2 godz

Kolejny krótki odcinek prowadzi nas z Brześcia do Odrowążka. Niedaleko za Brześciem najpierw przejeżdżamy przez wieś Gilów, a następnie mostkiem przekraczamy rzekę Kamienną. Dalej szlak wiedzie nas równolegle do wsi Zbrojów i Sorbin. Dojeżdżamy do gospodarstwa pana Bujarskiego w Odroważku.

VIII etap Odrowążek – Oblęgorek 8.5 godz

Z Odrowążka szlak prowadzi przez bród na rzece Kuźniczce wprost do lasu. Dalej trasa prowadzi do leśniczówki Świnia Góra, a następnie przez Kaniów do Samsonowa, gdzie obok sławnego ponad 1000 letniego dębu „Bartek” możemy stanąć na popas. Ruszamy dalej i mijamy wieś Tumlin, przejeżdżamy obok Góry Grodowej, przekraczamy ruchliwą drogę 74 i obok Toru Miedziana Góra dojeżdżamy do lasu. Dalej jedziemy brzegiem lasu w kierunku Baraniej Góry na szczycie której skręcamy w dół i wąwozami docieramy do Dworku Henryka Sienkiewicza, obok którego swoje gospodarstwo prowadzi Jego wnuk Jerzy Sienkiewicz.

IX etap Oblęgorek – Małogoszcz 8.5 godz

Z Oblęgorka wyjeżdżamy lipową aleją i wyjeżdżamy na łąki u podnóża gór Zachętnej i Kościelnej przejeżdżamy przez Chełmce -Prewendę i dojeżdżamy do Brynicy. Dalej jedziemy w kierunku Podzamcza Piekoszowskiego, przejeżdżamy obok ruin zamku Tarłów i dojeżdżamy do wsi Zręby i Romanowa. Dalej leśnymi i polnymi drogami dojeżdżamy do Jeżynowa i Lasku, gdzie w gospodarstwie Pana Wawrzeńczyka możemy zatrzymać się na popas.

Z Lasku kierujemy się na Wesołą, przekraczamy najpierw mostem rzekę Łososinę, a następnie tory kolejowe i szosę nr 728, wzdłuż lasu między wsią Dziadówki i górą Jeziorną, docieramy do gospodarstwa Sabianów koło Małogoszczy.

X etap Małogoszcz – Sobków 10 godz.

Z Sabianowa jedziemy w kierunku ruin zamku w Chęcinach. Najpierw zjeżdżamy w dolinę rzeki Łososina. Pokonujemy ją brodem pod mostem i wyjeżdżamy na strome zbocze Czubatki. Zjazd z niej jest już łagodny i leśny dukt doprowadza nas przez Kresy, Choinki i Zagaje do Jedlnicy. Następnie przez górę Rzepkę kierujemy się w stronę góry Zamkowej, gdzie u wrót Zamku Chęcińskiego możemy stanąć na popas i wykorzystać go także na zwiedzanie ruin.

Następnie zjeżdżamy ze wzgórza zamkowego i jedziemy do Tokarni, gdzie mieści się Muzeum Wsi Kieleckiej. Tu ciekawostka – dla jeźdźców wjazd na teren skansenu bezpłatny. Ruszając dalej przekraczamy drogę E7 i przez wieś Sokołów Górny dojeżdżamy do Sobkowa, gdzie w Ośrodku Jazdy Konnej położonym nieopodal zamku, możemy zatrzymać się na nocleg.

XI etap Sobków – Grabowiec 4 godz.

Z Sobkowa szlak wiedzie nas pięknymi wzgórzami, leśnymi i polnymi drogami przez wsie Staniowice, Niziny, mijamy je i dalej po przekroczeniu ruchliwej drogi 766, wjeżdżamy na powrót do lasu skąd niedaleko już do gospodarstwa agroturystycznego państwa Błaszczyków, w którym prowadzona jest także hodowla koni huculskich.

XII etap Grabowiec – Dyminy k/ Kielc 6 godz

Z Grabowca po przekroczeniu ruchliwej drogi nr 73 jedziemy na północ przejeżdżamy przez dwa mosty na rzece Morawka i dojeżdżamy do Radomic.

Wjeżdżamy do lasu, za którym mijamy ogrody działkowe i przekraczamy mostem lub brodem / w okresie deszczów dość głębokim / rzekę Czarną Nidę.

Jedziemy dalej, częściowo lasem, częściowo drogami i dojeżdżamy do Dymin, gdzie w OGTJ afiliowanym przy PTTK o nazwie „Maag” zatrzymujemy się na nocleg.

XIII etap Dyminy – Kaczyn 4 godz

Ostatni odcinek to przejazd przez pięć bardzo przyjaznych dla jeźdźców i pięknych widokowo gór. Wyjeżdżając z Dymin rozpoczynamy wspinaczkę na górę Telegraf skąd podziwiamy piękną panoramę Kielc. Dalej jedziemy lasem po wyjeździe z którego, obok jednostki wojskowej, przekraczamy ruchliwą drogę 764.

Dalej jedziemy przez górę Mojecką (320 m.n.p.m.), na której znajduje się ołtarz polowy i stacje drogi krzyżowej. Kolejno jedziemy na górę Otrocz (375 m.n.p.m.), dalej grzbietem, by następnie dość stromo zjechać do wsi Niestachów. Dalej czeka nas kolejna wspinaczka, tym razem na Górę Sikorzą (361 m.n.p.m.) Po zejściu z niej wyjeżdżamy z lasu i docieramy do wsi Kranów. Znów przekraczamy ruchliwą drogę 764 i na powrót wjeżdżamy do lasu, którym docieramy do Kaczyna, gdzie w gościnnym gospodarstwie Państwa Agnieszki i Pawła Wysockich rozpoczęliśmy naszą konną wędrówkę po Górach Świętokrzyskich.

Na zakończenie cyklu przedstawiającego główne górskie szlaki turystyki jeździeckiej PTTK pragnę zachęcić wszystkich konnych turystów do zdobywania odznak tych szlaków, które niewątpliwie stanowić będą miłą pamiątkę z naszych wędrówek.

Informacje o odznakach można uzyskać w każdym OGTJ afiliowanym przy PTTK, a także, obok wielu innych cennych dla górskich turystów konnych informacji, na naszej stronie gtj.pttk.pl

Do zobaczenia na szlakach.

Tekst: Marek Piotr Krzemień

ODZNAKA ZDOBYWCY SZLAKU

Odznaka zdobywcy szlaku, legitymacja, Góry Świętokrzyskie

Odznaka zdobywcy szlaku, legitymacja, Góry Świętokrzyskie

*****

Zdobywcy odznaki Świętokrzyski Szlak Konny PTTK:

 1. Marek P. Krzemień
 2. Kazimierz Kocjan
 3. Ewa Nowak
 4. Zbigniew Nurkowski
 5. Roman Neukirch
 6. Beata Neukirch
 7. Jan Sadlok
 8. Marzena Szewczyk
 9. Maria Zasada
 10. Władysław Niemczyk
 11. Beata Góra
 12. Dariusz Krynicki