Transjurajski Szlak Konny PTTK

Transjurajski Szlak Konny PTTK, trasa

Jura Krakowsko-Częstochowska stanowi wyjątkowo atrakcyjny teren turystycznych wędrówek konnych, zarówno krótkich spacerów, jednodniowych wycieczek czy też wielodniowych rajdów. Bazę dla turystów stanowią liczne już w tym regionie ośrodki górskiej turystyki jeździeckiej. Ich afiliacja przy PTTK stanowi gwarancję poziomu świadczonych tam usług. Aby ułatwić turystom konnym poznawanie uroków Jury, Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK wytyczyła i oznakowała Transjurajski Szlak Konny z Olszanicy pod Krakowem do Częstochowy. Prowadzi on przez najatrakcyjniejsze przyrodniczo i krajoznawczo rejony Jury z uwzględnieniem, co bardzo istotne, wymogów ochrony przyrody. A trzeba przyznać, że jest tutaj co podziwiać i chronić. W ubiegłym roku szlak został przedłużony o trasę z Częstochowy do Wielunia czyli o odcinek noszący swoją nazwę Szlak Jury Wieluńskiej.

JURAJSKI SZLAK KONNY

I etap Kraków – Nielepice Długość 17,5 km

Wędrówka jurajska rozpoczyna się w Krakowie – Olszanicy, w malowniczo położonym Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej Tabun (www.tabun.com.pl). Stamtąd szlak prowadzi przez łąki i lasy okolic lotniska w Balicach do doliny Rudawy. Wędrując doliną pokonuję się bezpiecznie autostradę E-40 (estakada powyżej trasy), przecina miejscowość Szczyglice i następnie mijając najbardziej charakterystyczny punkt doliny – legendarną Skałę Kmity trasa wkracza w Las Zabierzowski. To największy liczący ok. 500ha leśny kompleks na zachód od Krakowa, zajmujący obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie, poprzecinany jarowymi dolinami z licznymi wychodniami górno-jurajskich wapieni. Jego drzewostan po poprzednim zdecydowanie największym udziale sosny i świerka, zmieniony został w formację grądu, gdzie dominuje buk, dąb, modrzew z licznym udziałem graba. Wędrując konno można podziwiać walory przyrodnicze Lasu Zabierzowskiego gdyż na tym odcinku szlak łączy się ze ścieżką przyrodniczą prowadzona przez urokliwą Dolinę Grzybową. Dalej trasa wiedzie przez okolice Lisiego Dołu, by na krótkim odcinku połączyć się z pieszym szlakiem niebieskim PTTK. Następnie od północy wraz z czarnym odcinkiem szlaku pieszego PTTK ścieżka konna wkracza do doliny Aleksandrowickiej zwaną w tej części Wąwozem Zbrza, który posiada silnie rozczłonkowane bocznymi dolinkami zbocza, na których ukazują się niewielkie skałki. Tutaj szlak odbija na zachód, krzyżuje się z czerwonym rowerowym szlakiem PTTK na ostatni odcinek pierwszego etapu – bogaty w jurajskie skałki o fantazyjnych kształtach wąwóz zwany: Wodny Dół. Stamtąd drogą polną odcinek szlaku kończy bieg w Stadninie Koni Huculskich w Nielepicach.

II etap Nielepice – Zawada Długość 32 km

Szlak zaczyna się w Stadninie Koni Huculskich w podkrakowskich Nielepicach. Pierwszy odcinek szlaku (8 godz.) prowadzi malowniczymi terenami poprzez Rudawę, Radwanowice, piękną dolinę Racławki, Paczółtowice do Zawady. Tutaj turyści konni mają do dyspozycji dwie bazy, w których można wraz z końmi zatrzymać się na nocleg. Można tam również zjeść, a także nakarmić i napoić swoich czworonożnych przyjaciół.

III etap Zawada – Małobądz Długość 46 km

Wariant I

Trzeci dzień (11.5 godz.). Z Zawady szlak prowadzi przez Zederman (Uwaga! trzeba przeprowadzić konie przez ruchliwą drogę E-40), Zadół Kosmołowski pod ruiny XIV-wiecznego zamku w Rabsztynie. Dalej przez Pomorzańskie Skałki i po przekroczeniu drogi Klucze – Hutki wjeżdżamy na Pustynię Błędowską. Na “środku” pustyni stoi drogowskaz, kierujący w lewo do OGTJ “Kontur” w Małobądzu (1.5 godz.), a w prawo do Karlina (6 godz. 45 min.). W ośrodku jeździeckim w Małobądzu turyści znajdą komfortowe warunki dla siebie i swoich koni.

Wariant II

Kolejny dzień możemy pojechać inną trasą. Z Zawady przez Ostrężnicę dojechać do OGTJ Western Park w Trzebi Gaj u Jarka Wojtkowskiego. Możliwy nocleg. Dalej przez przepiękne lasy bukowe przez Bukowno Podlesie dojeżdzamy do Bukowna Bór gdzie w Domku Koniarza czeka Janek Dąbek. Możliwy nocleg. Dalsza trasa prowadzi do Sławkowa. Niewiele nadkładając drogi możemy dojechać do OGTJ Stajnia Tabun Sławków Burki. Dalsza trasa prowadzi przez Sławków Walcownia – Wojciech Molęda, Sławków Chwaliboskie – Ranczo Pan de Rosa aż do Małobądza.

IV etap Małobądz – Karlin Długość 33 km

Czwarty dzień (8 godz. 15min.) wędrówki konnym szlakiem prowadzi przez Pustynię Błędowską – malownicza przeprawa brodem przez Białą Przemszę i dalej na Płn. do Chechła (ul. Pustynna) następnie obok góry Chełm, Hutki Kanki, Krępa, Lachowizna, docieramy do Podzamcza. Tutaj znajduje się najpiękniejsze z “Orlich Gniazd” – zamek “Ogrodzieniec”. Zamek pierwotnie powstał w XIV w., ale swój obecny kształt zawdzięcza renesansowej XVI w. przebudowie. Dla krajoznawców mają te ruiny jeszcze jedno kapitalne znaczenie. Wszak stał się one za sprawą Aleksandra Janowskiego, na oznace Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, symbolem łączącym Polaków rozdartych zaborami.

Stąd jeszcze 1,5 godz. wędrówki do Karlina gdzie czeka na turystów konnych kolejna baza noclegowa „Stajenka Biały Kamień” u Marcina Ochmańskiego.

V etap Karlin – Mirów Długośc 27 km

Piąty dzień przed jeźdźcami 6 godz. i 45 min. jazdy do Mirowa. Szlak wiedzie przez Żerkowice, Zdów do Bobolic. Tutaj uwagę przykuwają odbudowany z ruin pierwszy z dwóch, jak głosi legenda, połączonych niegdyś dwukilometrowym tunelem, zamków. Zamek w Bobolicach, powstał w XIV w, a zniszczeniu podobnie jak i inne zamki uległ podczas potopu szwedzkiego w 1657 r. Dwa kilometry dalej znajdują się ruiny bliźniaczego powstałego także w XIV w. zamku w Mirowie.

VI etap Mirów – Złoty Potok Długość 23 km

Szósty dzień na szlaku ( 5 godz.45 min.) to trasa z Mirowa przez Łutowiec do Złotego Potoku. Po drodze mijamy dwa piękne rezerwaty: “Ostrężnik” i “Parkowe”. Gdy dotrzemy już do OGTJ “Stajnia Wiking” warto część wolnego czasu poświęcić na zwiedzenie zespołu pałacowego z Pałacem Raczyńskich (1863), Dworkiem Krasińskich (I pół. XIX w.) oraz pięknym, 25 hektarowym Parkiem Pałacowym.

VII etap Złoty Potok – Biskupice Długość 18 km

Siódmy dzień wędrówki Transjurajskim Szlakiem Konnym (5 godz.) prowadzi ze Złotego Potoku przez Źrebice i dalej obok Góry “Puchacz” – skąd odchodzi szlak łącznikowy (30 min.) do OGTJ “Stajnia Biały Borek”.

VIII etap Biskupice – Częstochowa Mirów Długość 25 km

Ósmy dzień wędrówki Transjurajskim Szlakiem Konnym (6 godz.) prowadzi ze Stajnii „Biały Borek” w Biskupicach – do ruin zamku w Olsztynie. Tutaj prócz ruin najbardziej na północ wysuniętego bastionu jurajskich warowni, jeżeli będziemy mieli akurat szczęście, możemy także podziwiać wspaniałe pokazy ogni sztucznych. Z Olsztyna szlak zaprowadzi utrudzonych, ale pełnych niezapomnianych wrażeń jeźdźców do OGTJ – Ognisko TKKF “PEGAZ”.

SZLAK KONNY JURY WIELUŃSKIEJ

I etap Częstochowa Mirów – Kaflarnia Długość 36 km

Trasa rozpoczyna się w Częstochowie w TKKF Pegaz. Jedziemy wzdłuż Warty, po 30 minutach docieramy do czerwonych znaków szlaku pieszego Jury Wieluńskiej, a po następnych 30 minutach jesteśmy przy kościele w Mstowie. Po znakach szlaku jedziemy przez pola i po 45 minutach jesteśmy w Lesie Chorzenickim. Wyjeżdżając z lasu przecinamy tory kolejowe i po 10 minutach przejeżdżamy przez drogę nr 91 w Michałowie. Jedziemy przez pola i po 4,5 godziny od startu jesteśmy w Borownie koło kościoła, a po kolejnych 20 minutach znajdujemy się przy kolumnie Denhoffa. Niestety musimy pokonać odcinek drogi asfaltowej, na szczęście mało ruchliwej, docieramy do Kruszyny, gdzie na podwórku gospodarskim urządzamy popas. Po 1,5 godziny wyruszamy, aby przejechać pod trasą szybkiego ruchu E-75 tunelem. Wjeżdżamy w dość duży kompleks lasów, jedziemy przez niego około 2 godziny. Docieramy do Prusicka, które omijamy polnymi drogami. Ostatni kawałek I etapu pokonujemy asfaltem i docieramy do pierwszego miejsca noclegowego, do pana Krzysztofa Rokowskiego.

II etap Kaflarnia – Bobrowniki Długość 38 km

Ten etap rozpoczynamy od jazdy przez las, po 20 minutach docieramy do Warty. Tutaj rozpoczyna się jeden z piękniejszych odcinków trasy. Możemy podziwiać dziką i meandrującą rzekę. Dojeżdżamy do Ważnych Młynów. Następnie wzdłuż Warty docieramy do wsi Orczuchy. Z tego miejsca przez Trzebcę dojeżdżamy do miejsca ujścia Kocinki do Liswarty w Kulach. Po godzinnej wędrówce osiągamy Wąsosz, gdzie znajduje się 14 kapliczek tzw. Kalwarii Wąsoskiej, z których kilka jest przy samej trasie szlaku. Jedziemy lewym brzegiem Warty i docieramy na miejsce popasu w Płaczkach. Po 1,5 godziny ruszamy drogą asfaltową w kierunku Zalesiaków. Po godzinie jazdy zjeżdżamy przy OSP w prawo i ładna drogą blisko rzeki docieramy do Raciszyna, za którym rozpoczyna się widokowy Działoszyński Przełom Warty. Z Lisowic jedziemy godzinę i omijając Górę Zelce docieramy do Bobrownik, gdzie jest baza noclegowa u państwa Raduckich.

III etap Bobrowniki – Rychłowice Długość 28 km

Jedziemy tyłem wsi i docieramy po 5 minutach do Żabiego Stawu, zjeżdżamy w dół przez most na Warcie. Jadąc w dół rzeki przez urokliwe tereny dojeżdżamy do Granatowych Źródeł w Starej Wsi. Wzdłuż linii lasu, po pół godzinie mamy za sobą Załęcze Wielkie. Drogą asfaltową docieramy do ośrodka wypoczynkowego, za którym skręcamy w prawo w piękny, sosnowy las. Przejeżdżamy obok pola namiotowego na Kępowiźnie i wąwozem wydostajemy się na śródpolną drogę, którą docieramy do bardzo miłego miejsca popasowego w Dzietrznikach u pana Kalemby. Po 2 godzinach odpoczynku wyruszamy w dalszą drogę. Cofamy się do Kępowizny i obok młyna wjeżdżamy na nadrzeczną, malowniczą ścieżkę, którą dojeżdżamy do Bieńca. Przejeżdżamy obok wąwozu Królowej Bony. Po 35 minutach docieramy do drogi asfaltowej biegnącej przez Łaszew, w którym znajduje się zabytkowy kościółek w stylu wieluńskim. Jeszcze tylko 1 km asfaltu i od Strug jedziemy przez pola i lasy do przejazdu kolejowego w Strugach Pątnowskich. Za przejazdem, wzdłuż linii lasu i przez pola docieramy do drogi nr 43, którą przecinamy we wsi Nowy Świat. Stąd już niedaleko do ostatniego noclegu na szlaku, do Stajni Wzgórze Koni państwa Chabinowskich. Tutaj kończy się przepiękna wędrówka po jurajskich szlakach konnych PTTK.

Tekst: Marek Piotr Krzemień

ODZNAKA SZLAKU JURAJSKIEGO

Odznaka Szlaku Jurajskiego

W celu popularyzacji Górskiej Turystyki Jeździeckiej Komisja GTJ Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego ustanowiła odznaki Transjurajskiego Szlaku Konnego i Szlaku Konnego Jury Wieluńskiej. Każdy kto przejedzie całe te szlaki w dowolnym czasie i dowolnej kolejności odcinków otrzymuje bezpłatnie odznakę. Przed wyruszeniem na trasę prosimy pobrać i wydrukowć stosowną legitymację by potwierdzić w Ośrodkach Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK na szlaku przejechaną trasę. Odznakę szlaku po przejechaniu całego szlaku Jurajskiego można odebrać w „OGTJ Rancho GERONIMO” w Rodakach. A odznakę szlaku Jury Wieluńskiej w OGTJ „Wzgórze Koni” w Rychłowicach.

Odznaka Szlaku Jurajskiego, legitimacja

*****

Zdobywcy odznaki Jurajski Szlak Konny PTTK

 1. Marek Krzemień
 2. Kazimierz Kocjan
 3. Jacek Jarczyk
 4. Arkadiusz Kucharek
 5. Jagoda Kocjan-Czubajewska
 6. Iza Sikora
 7. Alicja Bromboszcz
 8. Witold Rosa
 9. Bartek Stypa
 10. Jan Wilanowski
 11. Robert Smółka
 12. Magdalena Daczyńska
 13. Kazimierz Kocjan (junior)
 14. Jan Dąbek
 15. Jolanta Kocjan
 16. Alicja Pęgiel
 17. Mariusz Nocoń
 18. Leszek Mazurkiewicz
 19. Łukasz Pietrych
 20. Adam Forysiak
 21. Joanna Szymańska
 22. Karol Molęda
 23. Katarzyna Hejduch
 24. Justyna Bielawska
 25. Rafał Piętak
 26. Piotr Szczepanek
 27. Grzegorz Stefański
 28. Agata Stefańska
 29. Joanna Skrzyniarz
 30. Paola Dudek
 31. Tomasz Dudek
 32. Agnieszka Sosińska
 33. Joanna Nasażewska
 34. Agnieszka Ratajczyk
 35. Katarzyna Nenczak
 36. Aleksandra Majchrowicz
 37. Joanna Jankowska
 38. Małgorzata Zielińska
 39. Marta Zielińska
 40. Antoni Zieliński
 41. Adam Niwinski
 42. Magdalena Tomków-Bednarska
 43. Maria Galewicz-Szewczyk
 44. Paulina Wydra
 45. Maria Repgen
 46. Józef Mos
 47. Beata Neukirch
 48. Roman Neukirch
 49. Leopold Wołoszyn
 50. Jolanta Ziaja-Kardyka
 51. Patrycja Foltyn
 52. Agata Ciaciura
 53. Natalia Walaszek
 54. Sławomir Liszka
 55. Alicja Chmurawa
 56. Katarzyna Wanot
 57. Kinga Jaros
 58. Martyna Banasiak
 59. Martyna Szczypa
 60. Julia Maciejewska
 61. Natasza Biskup
 62. Bożena Mol
 63. Ania Ładoń
 64. Łukasz Ładoń
 65. Marcin Ochmański
 66. Jarosław Wojtkowski
 67. Katarzyna Smółka
 68. Halina Keller
 69. Bartłomiej Rosenberg
 70. Krzysztof Nosal
 71. Leszek Lech
 72. Asia Pietrasiewicz
 73. Piotr Sobota
 74. Ola Stolorz
 75. Jadzia Sobota
 76. Karolina Skotniczna
 77. Franciszek Zieliński
 78. Natalia Kościelniak
 79. Monika Luberda
 80. Anna Bator
 81. Klementyna Lamort de Gail
 82. Natalia Grzelka
 83. Anna Niemiec
 84. Jakub Niemiec
 85. Weronika Alberska
 86. Magda Słowik
 87. Weronika Kołodziej
 88. Daniela Ogończyk-Mąkowska
 89. Natalia Palian
 90. Agata Majorczyk
 91. Michalina Drozd
 92. Michał Fulczyk
 93. Henryk Fulczyk
 94. Wiktoria Dróżdz
 95. Katarzyna Piętak
 96. Justyna Karkoszka
 97. Aneta Maniecka
 98. Irmina Marczyk
 99. Ewa Hoszek
 100. Bożena Nastula
 101. Sonia Kusa
 102. Nina Hoszek
 103. Michał Stogniew
 104. Magdalena Randour
 105. Jowita Lech
 106. Tomasz Miodyński
 107. Sławek Skocz
 108. Artur Kurek
 109. Dariusz Krynicki