Dzień Kobiet

Dziś wszystkie panie wesoło świętują,
a wszyscy panowie serdecznie winszują.
Dzisiaj celebrujemy wszystkich kobiet moc,
co są prawdziwymi Superwoman i w dzień, i w noc!

Dzień Wasz dzień, drogie Panie,
niech Wam wszystko, co najlepsze się stanie!
Zmarszczka na czole, korek na ulicy ani gbur w tramwaju

niech Wam dziś radości nie zabierają!
Wszystkiego co najlepsze życzy
Przewdniczący Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej
Józef Mos