Artykuły do Informatora Sejmikowego 2019

Komisja zwraca się z prośbą o przesłanie artykułów do Informatora Sejmikowego. Obowiązuje limit 1500 znaków oraz jednego zdjęcia lub logo (prosimy przesyłać osobno zdjęcie i osobno plik z tekstem). W przypadku dłuższych tekstów prosimy o kontakt. Informacje prosimy przesłać na adres: kgtj.pttk@gmail.com do dnia 15.02.2019 r.