Artykuły do Informatora Sejmikowego

Komisja zwraca się z prośbą do ośrodków o przedłożenie krótkiej informacji ze swojej dotychczasowej działalności. Artykuł ten zostanie umieszczony w Informatorze Sejmikowym w związku z tym obowiązuje limit 1500 znaków oraz jednego zdjęcia lub logo. Informacje prosimy przesłać na adres kgtj.pttk@gmail.com do dnia 31.01.2018 r.