Coroczne spotkanie KOMISJI GTJ-PTTK

W dniach 7-8.12.2016 odbyło się coroczne spotkanie naszej KOMISJI.

Tym razem spotkaliśmy się w OGTJ „STARA SZERGIELNIA” w Bielsku Białej.

Tematy omawiane w trakcie spotkania:

  • wstępne podsumowanie działalności za rok 2016
  • opracowanie wzorcowego REGULAMINU SZLAKU KONNEGO
  • przegląd ośrodków Afiliowanych, Współpracujących i Baz
  • ustalanie wyglądu nowych Plakietek dla Przodowników i Instruktorów, nazwy w języku angielskim
  • funkcjonowanie naszej strony internetowej
  • sprawozdania przedstawicieli z poszczególnych gór
  • wyznaczono termin XXI SEJMIKU 24-26.03.2017