KOMUNIKAT powołania wspólnego zespołu PZJ-PZHK-PTTK

Na mocy zawartego porozumienia partnerskiego pomiędzy Polskim Związkiem Jeździeckim, Polskim Związkiem Hodowców Koni oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, został utworzony „Zespół do spraw zmian legislacyjnych w jeździectwie i hodowli koni”.

Celem powołania zespołu jest wypracowywanie wspólnych stanowisk dotyczących zmian legislacyjnych i proceduralnych, w zakresie rozwoju i promocji jeździectwa oraz hodowli koni sportowych i rekreacyjnych.

W skład zespołu weszli następujący przedstawiciele sygnatariuszy porozumienia:

Daniel Zawadzki – przedstawiciel Polskiego Związku Jeździeckiego
kontakt: daniel.zawadzki@pzj.pl tel. 536 421 500

Agnieszka Szymańska – przedstawiciel Polskiego Związku Hodowców Koni
kontakt: szymanska@pzhk.pl tel. +48 22 628-98-38

Andrzej Ruta – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
kontakt: andrzej.ruta@wp.pl tel. 602 518 890

Witold Rosa – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
kontakt: witold.rosa@wp.pl tel. 607 452 075

W dniu 12 lipca br. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców Koni, odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, na którym wybrano Daniela Zawadzkiego na Przewodniczącego Zespołu oraz ustalono początkowy zakres prac zespołu, który obejmuje przepisy Ustawy o lasach, Ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o transporcie drogowym.
Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby się włączyć w prace zespołu serdecznie zapraszamy. Kontakt do zespołu: zzl@pzj.pl

Załącznik