Kurs Instruktora GTJ

Zapraszamy wszystkich chętnych na kurs Instruktora GTJ w Ośrodku GTJ „U Szeryfa” w Dwerniku.

Termin kursu 12-18.10.2018 r. (zmiana terminu)

Przypominamy Kandydat musi być Przodownikiem GTJ PTTK, posiadać: min. srebrną odznakę GTJ PTTK i średnie wykształcenie (powinien dostarczyć przed kursem kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej).

Więcej informacji udziela Jarosław Nowak:
e-mail: uszeryfa@interia.eu
adres: 38-713 LUTOWISKA, Dwernik 40
telefon: (013) 461 08 30 lub 668 355 949