Nowy e-mail Komisji GTJ ZG PTTK

Informujemy, że uległ zmianie adres e-mail Komisji GTJ ZG PTTK.
Korespondencje prosimy kierować na nowy adres e-mail: kgtj.pttk@gmail.com

Adresy poszczególnych członków komisji znajdują się na stronie KONTAKT