Nowy Zarząd Główny PTTK

Informujemy, że na Walnym Zjeździe delegatów PTTK został wybrany Zarząd Główny PTTK w składzie:

 • Jacek Potocki – prezes
 • Roman Bargieł – wiceprezes
 • Marian Jurak – wiceprezes
 • Paweł Mordal – sekretarz generalny
 • Jerzy Kapłon – skarbnik
 • Lucjusz Bilik – członek
 • Jacek Czober – członek
 • Jarosław Dąbrowski – członek
 • Marzena Misaczek – członek
 • Jakub Nowak – członek
 • Waldemar Osypiuk – członek
 • Anna Sierpińska – członek
 • Stanisław Sikora – członek
 • Wiesław Stachura – członek
 • Aleksandra Staszak – członek
 • Jacek Trzoch – członek
 • Agnieszka Wałach – członek
 • Andrzej Wasilewski – członek
 • Paweł Zań – członek
 • Mieczysław Żochowski – członek