Prezentacje na sejmik 2020

Osoby pragnące przedstawić dorobek ośrodków mijającego roku proszone są o przygotowanie na sejmik wystąpień w formie 5 min. prezentacji lub filmu i przesłanie zgłoszeń na adres: kgtj.pttk@gmail.com lub adres: Józef Mos ul. Głowackiego 4, 38-500 Sanok do dnia 05 marca 2020 r. O wystąpieniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeżeli ktoś jest chętny zaprezentować inny temat również czekamy na zgłoszenia.

W razie pytań i wątpliwość prosimy o kontakt: Józef Mos, tel. 604 833 752, jozefmos@wp.pl