Przegląd Filmu ze Szlaku Konnego

Zapraszamy na drugą edycję Przeglądu Filmu ze Szlaku Konnego, która się odbędzie pierwszego dnia tegorocznego Sejmiku GTJ.

Każdy może się wykazać profesjonalną lub amatorską zdolnością do tworzenia kadrów z własnych bądź przejechanych rajdów, wycieczek . Nim ruszymy konkretnie z kopyta chcemy byście spróbowali swoich talentów na tegorocznym sejmiku w piątkowy wieczór zaraz po kolacji. Przegląd będzie mieć formę konkursową. Jury wyłoni trzy najlepsze pokazy.

By móc wziąć udział w przeglądzie film nie mogą przekraczać 10 minut. Każda propozycja musi być nadesłana na adres gemanata@onet.eu najpóźniej do 5 kwietnia bieżącego roku. Tematyka koniecznie z turystyki jeździeckiej.

Aby przesłać do nas plik z filmem (z uwagi na wielkość) zrób to za pośrednictwem chmury (dysk w chmurze, np. Google Dysk, Dropbox, Microsoft OneDrive). Prześlij nam tylko link do filmu.

W przypadku problemu z przesłaniem skontaktuj się z nami (gemanata@onet.eu). My we wszystkim pomożemy w razie problemu.

Przekazujcie i udostępniajcie to może być początek nowej historii w turystyce jeździeckiej.

REGULAMIN KONKURSU !
REGULAMIN KONKURSU Przeglądu Filmu ze szlaku konnego
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Organizatorem Konkursu Filmowego (dalej jako „Konkurs”) odbywającego się w ramach Przeglądu Filmu ze Szlaku Konnego (dalej jako „Przegląd”) jest Górska Turystyka Jeździecka, dalej jako „Organizator”.
1.2.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3.Konkurs organizowany jest dniu 12.04.2019 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 05.04.2019 r.
1.4.Celem Konkursu jest promocja tematyki górskiej turystyki jeździeckiej w kinematografii.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Udział w Konkursie wziąć mogą twórcy filmów, w których pojawia się motyw koni i gór i które posiadają jakikolwiek walor artystyczny. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone filmy dowolnego gatunku, wykonane dowolną techniką.
2.1 a. W konkursie mogą brać udział tylko filmy z terytorium Polskich Gór. Filmy zagraniczne będą puszczane poza konkursem.
2.2. Konkurs przewidziany jest zarówno dla twórców polskich, jak i zagranicznych, posiadających zarówno profesjonalne przygotowanie i wykształcenie w dziedzinie reżyserii, jak i dla amatorów.
2.3. Film może zostać zgłoszony do Konkursu tylko jeden raz. Filmy, które były zgłoszone do poprzednich edycji Konkursu nie mogą wziąć udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia takich filmów do Konkursu, Organizator wykluczy je z Konkursu.
III. ZASADY KONKURSU
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, twórcy, o których mowa w punkcie 2.1. i 2.2., powinni do dnia 05.04.2019 zgłosić się do udziału w Konkursie.
3.2. Z momentem przekazania Organizatorowi prawidłowo przesłanego linka do pobrania filmu, twórca staje się uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”).
3.3. Organizator dokona wstępnej oceny zgłoszonych filmów. Filmy, które tej wstępnej kwalifikacji nie przejdą, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie. Do konkursu zostanie wybranych 10 najlepszych filmów przez specjalnie powołaną komisję przed konkursową.
3.4. Oceny filmów dokona powołane przez Organizatora Jury Konkursowe.
3.5. Dopuszczone do Konkursu filmy zostaną wyświetlone w ramach Przeglądu Filmu ze Szlaku Konnego odbywającego się podczas tegorocznego Sejmiku Górskiej Turystyki Jeździeckiej w Zembrzycach w dniu 12.04.2019 r,
3.6. Jury Konkursowe obejrzy filmy zgłoszone do Konkursu i w terminie do dnia 12.04.2019 wybierze zwycięzców. Jury Konkursowe będzie brało pod uwagę tematykę filmu, środki wyrazu artystycznego, motyw gór ujęty w filmie.
3.7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Przeglądu Filmu ze Szlaku Konnego nie później niż dnia 12.04.2019.
3.8. Wybrane nagrodzone filmy zostaną ponownie wyświetlone po Ceremonii Zakończenia Przeglądu Filmu ze Szlaku Konnego oraz mogą zostać pokazane na kolejnych edycjach Festiwalu w następnych latach.