Ważna informacja!

W związku z podjętą na ostatnim sejmiku uchwałą Komisji GTJ PTTK informujemy, że można przesyłać darowizny za odmalowanie szlaku. Alternatywny sposób na odnawianie szlaku, przeznaczony jest dla osób, które nie mają możliwości wykonać malowania osobiście.

Kwotę 350,00 należy przesłać na konto COTG PTTK, ul. Jagiellońska 6M 6A 31-010 Kraków.
W tytule przelewu  DAROWIZNA  od (Imię Nazwisko) tylko tyle.

 Numer konta:  COTG Kraków 79 1160 2202 0000 0000 4610 1542  

Potwierdzenie wpłaty należ dołączyć (dopiąć do Dzienniczka Stażowego), wraz z podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia odbycia stażu i przesłać do Komisji na adres
kol. Jarosław  Nowak  DWIERNIK 40, 38-713 LUTOWISKA  tel.  668355949