Aktualizacja adresów e-mail

Przypominamy, że informacje i zaproszenia na sejmik będą rozsyłane pocztą elektroniczną. W związku z powyższym prosimy o przesłanie aktualnych adresów mailowych przodowników i instruktorów na adres kgtj.pttk@gmail.com w celu uzupełnienia naszej bazy adresowej.