Nowy skład Komisji GTJ ZG PTTK

W dniu 09.12.2017 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego powołał Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w składzie:

  • Józef Mos – przewodniczący
  • Witold Rosa – v-ce przewodniczący
  • Jan Wilanowski – v-ce przewodniczący, Beskid Zachodni
  • Malwina Siwy – sekretarz, Beskid Wschodni
  • Leszek Lech – skarbnik, Jura Krakowsko – Częstochowska
  • Beata Markiewicz – członek, Sudety
  • Andrzej Wojciechowski – członek, Góry Świętokrzyskie
  • Jarosław Nowak – członek, Bieszczady
  • Aleksander Jarmuła – członek, TREC, Western
  • Marek Piotr Krzemień – honorowy przewodniczący

W dnia 13-14.12.2017 r. w Będkowicach odbyło się spotkanie Komisji w celu podsumowania bieżącego roku i nakreślenia planów na rok przyszły.

Spotkanie Komisji GTJ ZG PTTK13-14.12.2017

Spotkanie Komisji GTJ ZG PTTK13-14.12.2017